Impulz s.r.o.

Dodávky pre úkryty CO

Celkový zoznam dodávok - stiahnuť súbor excel

Dodávka základných a náhradných dielov FVZ 300a, b, c typ 55, 60

-elektromotor 0,75 kWA pre VA 300
-pryžové spoje, dilatačné spoje pre FVZ DN 55, 100, 125, 150, 200
-DRU – dvojitý rohový uzáver, TRU
-gumové tesnenie na dvere a poklopy typ 55/60/80
-prepojovacie tvarovky ku KF 100
-TUKM 300 typ. č. 5-4, LPU 100, TPU 100
-elektrický ohrievač vzduchu
-LPÚ, TPÚ – 100/55
-LPÚ - 300 , TPÚ 300
-merač množstva vzduchu pre 300 m3/h t.č.7-3
-merač množstva vzduchu pre 1000 m3/h t.č.7-4
-merač pretlaku typ. č. 7-2
-plynotesné klapky 150, 200

Špeciálne filtre:

-hrubé prachové filtre HPF 300 typ. č. 2-1
-jemné prachové filtre JPF 300 typ. č. 2-2
-kolektívne filtre KF 100 typ. č. 2-4
-kolektívne filtre KF 150/200 typ. č. 3011
-pohlcovač P1 náplň do RP 100
-predfilter PF 300/500 VCHU 156-69
-regeneračná patróna RP 100 VCHU 78-60

Ostatné:

Kyslíkové zariadenie:KZ 300, KZ 1000
Poklopy:plynotesný poklop P-0, 1, 5
Dvere:plynotesné dvere D0-1, D4-1
Uzávery:plynotesné uzávery RPU 250, 315, 400
Komplexné dodávky:
-opravy a rekonštrukcie FVZ typ 60 (55) na FVZ typ 60/80
-vzduchotechnických zariadení FVZ vrátane montážnych prác FVZ a stavby CO s vydaním revíznych správ o funkčnej spôsobilosti FVZ