Impulz s.r.o.

Projekty úkrytov CO

Plynotesné a odolné úkryty v rozsahu:

-dispozičné riešenia úkrytov
-vzduchotechnika pre ukrývaných
-vzduchotechnika pre diesel strojovňu
-kyslíkové zariadenie KZ 300, KZ 1000
-výkres stavebných úprav
-výkazy výmer a rozpočty
-vodné hospodárstvo
-sanita
-konzultačná činnosť pre ostatné profesie (elektro, silnoprúd, slaboprúd)

Filtroventilačné zariadenia:

-STOU FVZ - 100, 200c, 300c, 300a, b, typ 60
-STOU DVU - 300/1500, 600/300, 900/4500, 1200/600
-pre rekonštrukciu FVZ typ 60 (55) na typ 60/80
-vzduchotechnické zariadenia, filtroventilačné zariadenia FVZ - 100, 200c, 300c
-pre rekonštrukciu FVZ DVU 300/1500, 600/3000
-havarijné úkryty SPRU 1500, 2500, 4500
-doložky CO pre územné konanie