Impulz s.r.o.

Revízie úkrytov CO

Revízia a servis - odborné prehliadky FVZ:

-filtroventilačných zariadení v stavbách CO, kontrola funkčnej spôsobilosti
STOU, v rozsahu prác podľa vypracovanej a prerokovanej špecifikácie na
úrade CO MVSR Bratislava

Revízia - odborná prehliadka:

-elektroinštalácií v ochranných stavbách CO s vyhotovením revíznej správy
-filtrov PF, KF, zostavy v ochranných stavbách CO s vyhotovením revíznej
správy
-tlakových nádob v ochranných stavbách CO s vyhotovením revíznej správy
-stavebnej časti v ochranných stavbách CO s vyhotovením revíznej správy
-opravy ventilátorov VA 300/60, 300/55, filtroventilačných zariadení, stavebných častí