Impulz s.r.o.

Školenie

Zaškolenie obsluhy údržbárov

-podľa platných predpisov pre jednotlivé typy FVZ
-skupinové školenia do 10 účastníkov a samostatné v rámci revízie -
odbornej prehliadky FVZ